Tag Archives: modelo ng Melayu

Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi Want To Become Modelo

Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi Want To Become Modelo

Pangalan |姓名: Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi
Email |邮件地址: boy_ahaks@yahoo.com
Makipag-ugnayan sa Walang |联系电话: 013-5915931
Edad |年龄: 20
Sex |性别:男性Male,
Bansa |国家: Malaysia
Ng Estado |å·ž: perak

Be Our Model – 做我们的模特儿

Submit Your Photo – 提交您的照片

If you wish to be our model, please email your photo to : bestform18@yahoo.com , and we will be arrange photo shooting for you. ( Take Note : The Company reserved all right to accept or reject your application without prior notice.

Kung nais mong maging aming modelo, paki-email ang inyong mga larawan sa: bestform18@yahoo.com, at kami ay ayusin ang mga larawan na tunay na para sa iyo. (Take Note: Ang Company reserved lahat ng karapatan na tanggapin o tanggihan ang inyong aplikasyon ng walang paunang abiso.

如果你想成为我们的模特儿,请发送电子邮件到您的照片: bestform18@yahoo.com ,我们将为您安排拍摄的照片。 (请注意:本公司保留所有权利接受或拒绝您的申请,无须事先通知。)

Jika anda ingin menjadi model kami, silakan email foto Anda ke: bestform18@yahoo.com, dan kami akan mengatur foto gambar untuk Anda. (Ambil Catatan: Syarikat kami reserved semua hak untuk menerima atau menolak permohonan Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Become Model | Jadi Model | 成为模特儿 | Submit Photo – 提交您的照片 – Upload Gambar

Model Profiles
Name | 姓名 | Name
Email | 邮件地址
Contact No | 电话 | Telepon
Age | 年龄 | Umur
Sex | 性别 | Seks

Country | 国家 | Negara
State | å·ž | Negeri
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar

modelo ng Malaysia, modelo ng Melayu, kl modelo, modelo ng Malaysia, post ng mga modelo, jadi modelo, modelo, Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi, Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi maging modelo, Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi male model, Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi modelo, Muhammad Asri Bin Mohd Aliwi modelo ng Malaysia, Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi modelo ng Malaysia, Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi tao modelo, Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi modelo ng ahensiya, Zai litrato, Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi gallery, Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi web, Muhammad Asri Bin Mohd Aliwi estilo, Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi fashion, Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi internasyonal, Asri Muhammad Bin Mohd Aliwi larawan, modelo, maging modelo, modelo ng lalaki, Malaysia modelo, modelo ng Malaysia, ang tao modelo, modelo ng ahensiya, ang modelo ng litrato, modelo gallery, modelo web, modelo ng estilo, modelo ng fashion, modelo ng internasyonal, modelo ng mga larawan, gay modelo, modelo ng gay, cari modelo, jadi modelo, modelo ng Bago, catwalk, catwalk modelo, modelo ng catwalk, photo modelo, sumali sa pagmomolde, pagmomolde, sumali sa bilang modelo, modelo ng panaginip, panaginip modelo, modelo ng karera

Harven Steve Pascual Want To Become Modelo

Harven Steve Pascual Want To Become Modelo

Pangalan |姓名: Harven Steve Pascual
Email |邮件地址: harvietheo@yahoo.co.uk
Makipag-ugnayan sa Walang |联系电话: +639273317623
Edad |年龄: 23
Sex |性别:男性Male,
Bansa |国家: Pilipinas
Ng Estado |å·ž: Metro Manila

Be Our Model – 做我们的模特儿

Submit Your Photo – 提交您的照片

If you wish to be our model, please email your photo to : bestform18@yahoo.com , and we will be arrange photo shooting for you. ( Take Note : The Company reserved all right to accept or reject your application without prior notice.

Kung nais mong maging aming modelo, paki-email ang inyong mga larawan sa: bestform18@yahoo.com, at kami ay ayusin ang mga larawan na tunay na para sa iyo. (Take Note: Ang Company reserved lahat ng karapatan na tanggapin o tanggihan ang inyong aplikasyon ng walang paunang abiso.

如果你想成为我们的模特儿,请发送电子邮件到您的照片: bestform18@yahoo.com ,我们将为您安排拍摄的照片。 (请注意:本公司保留所有权利接受或拒绝您的申请,无须事先通知。)

Jika anda ingin menjadi model kami, silakan email foto Anda ke: bestform18@yahoo.com, dan kami akan mengatur foto gambar untuk Anda. (Ambil Catatan: Syarikat kami reserved semua hak untuk menerima atau menolak permohonan Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Become Model | Jadi Model | 成为模特儿 | Submit Photo – 提交您的照片 – Upload Gambar

Model Profiles
Name | 姓名 | Name
Email | 邮件地址
Contact No | 电话 | Telepon
Age | 年龄 | Umur
Sex | 性别 | Seks

Country | 国家 | Negara
State | å·ž | Negeri
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar

modelo ng Malaysia, modelo ng Melayu, kl modelo, modelo ng Malaysia, post ng mga modelo, jadi modelo, modelo, Harven Steve Pascual, Harven Steve Pascual maging modelo, Harven Steve Pascual male model, Harven Steve Pascual modelo, Harven Steve Pascual modelo ng Malaysia, Harven Steve Pascual modelo ng Malaysia, Harven Steve Pascual tao modelo, Harven Steve Pascual modelo ng ahensiya, Zai litrato, Harven Steve Pascual gallery, Harven Steve Pascual web, Harven Steve Pascual estilo, Harven Steve Pascual fashion, Harven Steve Pascual internasyonal, Harven Steve Pascual larawan, modelo, maging modelo, modelo ng lalaki, Malaysia modelo, modelo ng Malaysia, ang tao modelo, modelo ng ahensiya, ang modelo ng litrato, modelo ng gallery, modelo web, modelo ng estilo, modelo ng fashion, modelo ng internasyonal, modelo ng mga larawan, gay modelo, modelo ng gay, cari modelo, jadi modelo , modelo ng Bago, catwalk, catwalk modelo, modelo ng catwalk, photo modelo, sumali sa pagmomolde, pagmomolde, sumali bilang modelo, modelo ng panaginip, panaginip modelo, modelo ng karera

Mohamad Jalil Bin Basir Want To Become Modelo

Mohamad Jalil Bin Basir Want To Become Modelo

Pangalan |姓名: Mohamad Jalil Bin Basir
Email |邮件地址: death_kid91@yahoo.com
Makipag-ugnayan sa Walang |联系电话: 0175540267
Edad |年龄: 19
Sex |性别:男性Male,
Bansa |国家: Malaysia
Ng Estado |å·ž: Kedah

Be Our Model – 做我们的模特儿

Submit Your Photo – 提交您的照片

9234_103084123040010_100000152684673_82534_3368728_n

9234_103084129706676_100000152684673_82536_4011284_n\

9234_103084149706674_100000152684673_82541_3556866_n

9234_103084166373339_100000152684673_82545_3922581_n(2)

If you wish to be our model, please email your photo to : bestform18@yahoo.com , and we will be arrange photo shooting for you. ( Take Note : The Company reserved all right to accept or reject your application without prior notice.

Kung nais mong maging aming modelo, paki-email ang inyong mga larawan sa: bestform18@yahoo.com, at kami ay ayusin ang mga larawan na tunay na para sa iyo. (Take Note: Ang Company reserved lahat ng karapatan na tanggapin o tanggihan ang inyong aplikasyon ng walang paunang abiso.

如果你想成为我们的模特儿,请发送电子邮件到您的照片: bestform18@yahoo.com ,我们将为您安排拍摄的照片。 (请注意:本公司保留所有权利接受或拒绝您的申请,无须事先通知。)

Jika anda ingin menjadi model kami, silakan email foto Anda ke: bestform18@yahoo.com, dan kami akan mengatur foto gambar untuk Anda. (Ambil Catatan: Syarikat kami reserved semua hak untuk menerima atau menolak permohonan Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Become Model | Jadi Model | 成为模特儿 | Submit Photo – 提交您的照片 – Upload Gambar

Model Profiles
Name | 姓名 | Name
Email | 邮件地址
Contact No | 电话 | Telepon
Age | 年龄 | Umur
Sex | 性别 | Seks

Country | 国家 | Negara
State | å·ž | Negeri
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar
Photo | 照片 | Gambar

modelo ng Malaysia, modelo ng Melayu, kl modelo, modelo ng Malaysia, post ng mga modelo, jadi modelo, modelo, Mohamad Jalil Bin Basir, Mohamad Jalil Bin Basir maging modelo, Mohamad Jalil Bin Basir male model, Mohamad Jalil Bin Basir modelo, Mohamad Jalil Bin Basir Malaysia modelo, Mohamad Jalil Bin Basir modelo ng Malaysia, Mohamad Jalil Bin Basir tao modelo, Mohamad Jalil Bin Basir modelo ng ahensiya, Zai litrato, Mohamad Jalil Bin Basir gallery, Mohamad Jalil Bin Basir web, Mohamad Jalil Bin Basir estilo, Mohamad Jalil Bin Basir fashion, Mohamad Jalil Bin Basir internasyonal, Mohamad Jalil Bin Basir larawan, modelo, maging modelo, modelo ng lalaki, Malaysia modelo, modelo ng Malaysia, ang tao modelo, modelo ng ahensiya, ang modelo ng litrato, modelo ng gallery, modelo web, modelo ng estilo, modelo ng fashion, modelo ng internasyonal, modelo ng mga larawan, gay modelo, modelo ng gay, cari modelo, jadi modelo, modelo ng Bago, catwalk, catwalk modelo, modelo ng catwalk, photo modelo, sumali sa pagmomolde, pagmomolde, sumali bilang modelo, modelo ng panaginip, panaginip modelo, modelo ng karera